Menu Zamknij

Regulamin

Pomagając innym pomagamy sobie


Stowarzyszenia Klub Abstynentów ”PRZYSZŁOŚĆ

w Bytomiu – Suchej Górze

Niniejszy regulamin zobowiązuje każdego członka czynnego , wspierającego honorowego oraz wszystkie osoby przebywające w Stowarzyszeniu do przestrzegania określonych zasad.

 1. Każdy członek stowarzyszenia jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu
 2. Zobowiązuje się członków do zapoznania się ze statutem klubu oraz z bieżącymi ogłoszeniami ukazującymi się na tablicy ogłoszeń
 3. Obowiązkiem każdego członka stowarzyszenia jest udzielanie pomocy wszystkim innym będącym w potrzebie
 4. Zabrania się wnoszenia alkoholu na teren klubu
 5. Obowiązuje zakaz przebywania w stowarzyszeniu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
 6. Bezwzględnie zabrania się zażywania innych środków odurzających
 7. Na terenie klubu wymagane jest przestrzeganie ładu, porządku oraz poszanowania mienia
 8. Zabrania się wszczynania kłótni i awantur w pomieszczeniach stowarzyszenia
 9. Niedopuszczalne jest zabieranie jakiegokolwiek mienia klubu
 10. Wszyscy członkowie zobowiązani są do czynnego i uczciwego udziału w działalności stowarzyszenia.

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez członków stowarzyszenia będą wyciągane konsekwencje.

 1. Wnioski i zażalenia przyjmuje Zarząd i Opiekun Stowarzyszenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2010 roku